יום היציאה והגירוש

חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע״ד – 2014

עמוד הבית » סוגיות » חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע״ד – 2014
נושאים בטקסט
סוגיות נוספות

ביום כ"ה בסיוון התשע"ד, 23 יוני 2014, התקבל בכנסת חוק "יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, התשע"ד-2014." החוק קבע את תאריך כט בנובמבר – יום ההחלטה ההיסטורית של האו"ם על הקמת מדינה יהודית וערבית בשטחי ארץ ישראל – כמועד לציון היום בכל שנה. מטרת החוק היא "לקבוע יום לציון זכויותיהם של הפליטים היהודים הרבים, אשר נעקרו, גורשו או ברחו מארצות עֲרָב עֶרֶב הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה" ולהנחיל בתודעה הלאומית והבינלאומית את תהליך היציאה והגירוש של יהודים מארצות האסלאם בהן הם חיו.

נוסח החוק

חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן,
תשע"ד – 2014
 

יום ציון יהודי ארצות ערב ואיראן  

1.    (א)  מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; ביום זה –

(1)   השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;

(2)   שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;

(3)   שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ, להגברת המודעות הבין-לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, "פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010.

           (ב)  חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו.

דיון בכנסת

2.  הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו.

ביצוע

3.  השר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה.

בנימין נתניהו – ראש הממשלה

אורי אורבך – השר לאזרחים ותיקים

שמעון פרס – נשיא המדינה

יולי יואל אדלשטיין – יושב ראש הכנסת 

מאגר החקיקה הלאומי

פרוטוקול הצעת החוק בכנסת

דילוג לתוכן